เปิดเมนูหลัก
รูปปั้นหินอ่อนของปอมปีย์

แกนัส ปอมเปอุส แม็กนัส (อังกฤษ: Gnaeus Pompeius Magnus, Classical Latin: ['gnae̯.ʊs pɔm'pɛj.jʊs 'maŋ̩.nʊs], 29 กันยายน 106 – 28 กันยายน 48 ปีก่อนคริสตกาล) รู้จักกันในนาม ปอมปีย์ หรือ ปอมปีย์มหาราช แม่ทัพและผู้นำทางการเมืองในช่วงปลายของยุค สาธารณรัฐโรมัน