ปวิณ สุวรรณชีพ

ปวีณ สุวรรณชีพ หรือรู้จักกันในนาม โป้ง โมเดิร์นด็อก เป็นนักดนตรีชาวไทยและเป็นมือกลองวง โมเดิร์นด็อก ภายหลังปวิณได้มาร่วมกับรายการจักรยาน Life Cycle

ปวิณ สุวรรณชีพ
ชื่อเกิดปวิณ สุวรรณชีพ
รู้จักในชื่อโป้ง โมเดิร์นด็อก
เกิด1 มกราคม พ.ศ. 2515 (49 ปี)
ที่เกิดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี , ประเทศไทย
อาชีพนักดนตรี
เครื่องดนตรีกลอง
ช่วงปีพ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน
ค่ายเพลงเบเกอรี่มิวสิค
ส่วนเกี่ยวข้องธนชัย อุชชิน
สโรชา วาทิตตพันธ์
บอย โกสิยพงษ์
สมาชิกโมเดิร์นด็อก(2537 - 2547)
โมเดิร์นด็อก จำกัด (2548 - ปัจจุบัน)

ประวัติแก้ไข

ปวิณเกิดที่กรุงเทพมหานครในปี 2515 ศึกษาที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียลตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 จนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วศึกษาต่อหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมบัณฑิต (ภส.บ.) ที่ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นมือกลองวงโมเดิร์นด็อก

ผลงานแก้ไข

วงโมเดริ์นด็อก

โครงการอื่นๆเพื่อสังคมแก้ไข

โป้ง โมเดิร์นด็อก ปั่นจักรยานในโปรเจกต์ “สุดแผ่นดิน” จาก Life Cycling “ปันเพื่อน้องปั่น” เส้นทางเชียงราย-สตูล รวม 2,354 กม. มีผู้สนใจเดินทางมาร่วมต้อนรับตลอดเส้นทาง พร้อมร่วมปั่นจักยาน โดยนำเงินที่ได้บริจาคช่วยและซื้อจักรยานให้แก่น้องๆ ใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559[1][2][3]

อ้างอิงแก้ไข