ปวดขณะมีเพศสัมพันธ์

ปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ หรือ ความเจ็บปวดขณะร่วมเพศ (อังกฤษ: dyspareunia) คืออาการเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ซึ่งอาจมีสาเหตุทางร่างกายหรือจิตใจก็ได้ อาการเช่นนี้แทบจะพบในผู้หญิงเท่านั้นแม้จะมีพบในผู้ชายบ้างก็ตาม สาเหตุส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้แม้จะเป็นมานาน แต่หลังจากรักษาสาเหตุแล้วยังอาจมีความเจ็บปวดที่เกิดจากการคิดเอง (self-perpetuating pain) อยู่ได้ ภาวะนี้เป็นภาวะที่พบบ่อย ผู้หญิงหนึ่งในห้าเคยมีอาการเช่นนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

ปวดขณะมีเพศสัมพันธ์
(Dyspareunia)
บัญชีจำแนกและลิงก์ไปภายนอก
ICD-10F52.6, N94.1
ICD-9625.0

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้