ปลัสเดอลาบัสตีย์

เขตที่ 4, 11, 12
Paris street enseigne top.svg
Paris enseigne tl.svg
Paris enseigne tr.svg
ปลัสเดอลาบัสตีย์
Place de la Bastille
Map pointer.svg
Paris plan wee green jms.jpg
เขต 4, 11, 12
ย่าน อาร์แซแนล, รอแกว์
ความยาว 215 ม.
ความกว้าง 150 ม.
สร้างเมื่อ ค.ศ. 1792
Paris enseigne bl.svg
Paris enseigne br.svg

ปลัสเดอลาบัสตีย์ (ฝรั่งเศส: Place de la Bastille) เป็นจัตุรัสในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของคุกบัสตีย์ ซึ่งได้พังทลายลงในช่วงสงครามปฏิวัติฝรั่งเศส ปัจจุบันไม่หลงเหลือหลักฐานใด ๆ ของคุกบัสตีย์อยู่อีกในจัตุรัสแห่งนี้ ปลัสเดอลาบัสตีย์ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างเขตการปกครอง 3 เขตในกรุงปารีส คือเขต 4, 11 และ 12 มีเสาที่ชื่อว่า "กอลอนเดอฌุยแย" (Colonne de Juillet) ตั้งอยู่บริเวณใจกลางของจัตุรัสเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการปฏิวัติเดือนกรกฎาคม ในปี ค.ศ. 1830