ปราสาทชั้นใน

ปราสาทชั้นใน (ฝรั่งเศส: Enceinte, ออกเสียง) คือบริเวณภายในสุดของระบบป้อมปราการที่มักจะหมายถึงบริเวณรอบหอกลางซึ่งเป็นระบบป้องกันด่านสุดท้ายของปราสาท

บริเวณปราสาทชั้นในรอบหอกลางที่แวงแซนน์

“Enceinte” มาจากภาษาละติน “cinctus” ที่แปลว่า “ภายใน”

เมื่อใช้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมหมายถึงบริเวณติดกับมหาวิหาร, แอบบี หรือปราสาท

อ้างอิงแก้ไข


ดูเพิ่มแก้ไข