ประเทศโรมาเนียในโอลิมปิกฤดูหนาว 1976


ประเทศโรมาเนีย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่ 12 ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) ณ เมืองอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 โดยไม่ได้เหรียญรางวัลใดๆ

อ้างอิงแก้ไข