ประเทศพม่าในโอลิมปิกฤดูร้อน 1948


ประเทศพม่า เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 14 ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม14 สิงหาคม พ.ศ. 2491