นายประสม สุสุทธิ ช่างแทงหยวกชื่อดังเมืองเพชร ผู้ถวายงานแทงหยวกประดับตกแต่งพระจิตกาธานในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2539 และเคยถวายงานการแทงหยวกตกแต่งพระจิตกาธานในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระเมรุมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 [1]

ประวัติ

แก้

นายประสม สุสุทธิ เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2464 ณ บ้านเลขที่ 111/6 ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี บิดาชื่อ นายประเสริฐ มารดาชื่อ นางทองดี จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 จากโรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรี (วัดคงคาราม) หรือ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ในปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 2482 จากนั้นไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ได้รับประกาศนียบัตรการบัญชีชั้นสูง นายประสม สุสุทธิ

ประวัติการทำงาน

แก้

เมื่อจบการศึกษาเข้าทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อมาลาออกเป็นครูสอนศิลปะที่โรงเรียนคงคารามอยู่ 8 ปี จึงลาออกมาประกอบอาชีพทางศิลปะและการช่าง

ชีวิตครอบครัว

แก้

นายประสม สุสุทธิสมรสกับ นางพนอ เหมศรี ซึ่งจบการศึกษาการช่างชั้นสูง จากโรงเรียนสตรีการช่างชุมพร เมื่อ พ.ศ. 2495 นายประสมและนางพนอ สุสุทธิ มีบุตรเป็นชายล้วน ทั้งหมด 8 คน

เสียชีวิต

แก้

ได้เสียชีวิตเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เมื่อเวลา 22.25 น. ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

ผลงาน

แก้

การเขียนและออกแบบธนบัตร ฉบับละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นธนบัตรที่มีลายไทยทั้งสองด้านร่วมกับอาจารย์ช่วง สเลลานนท์ ช่างเขียนเอกของกระทรวงการคลัง ได้เขียนธนบัตรชนิดต่าง ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทย งานตกแต่งสร้างศาลาและเขียนลายไทยในงานศิลปะต่าง ๆ ทั้ง ออกแบบศาลาทรงไทย วาดลายไทย แทงหยวก ออกแบบปูนปั้น วาดสัตว์หิมพานต์ วาดภาพจากวรรณคดี แบบฉบับศิลปะเมืองเพชร

อ้างอิง

แก้
  1. สิ้นแล้ว‘ประสม สุสุทธิ’ ช่างแทงหยวกชื่อดังเมืองเพชร ผู้ถวายงานตกแต่งพระจิตกาธาน วันที่ 03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 19:02 น. ข่าวสดออนไลน์ เก็บถาวร 2011-02-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน