ประธานาธิบดีตุรกี

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี (อังกฤษ: President of the Republic of Turkey,ตุรกี: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı) ถือเป็นประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล ทำหน้าที่สร้างความความเป็นเอกภาพของชาติ มีการดำเนินงานภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐตุรกี (Constitution of Turkey) และมีการจัดความเป็นระเบียบภายในรัฐ นับตั้งแต่มาตรา 101 ถึง 106 ของรัฐธรรมนูญได้ระบุถึงหน้าที่ที่รับผิดชอบของประธานาธิบดี ซึ่งประเทศตุรกีมีประธานาธิบดีมาแล้ว 12 คน (พ.ศ. 2560) โดยแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคนละ 5 ปี ซึ่งประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ เรเจป ไตยิป แอร์โดอัน (Recep Tayyip Erdogan) โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี
Emblem of the Presidency of Turkey.svg
Flag of the President of Turkey.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Recep Tayyip Erdogan 2017.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
เรเจป ไตยิป แอร์โดอัน

ตั้งแต่ 28 สิงหาคม 2014
จวนPresidential Complex
วาระ5 ปี, renewable once
ผู้ประเดิมตำแหน่งมุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก
สถาปนา29 ตุลาคม 1923
เว็บไซต์http://www.tccb.gov.tr/pages/

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข