ประตูกล (อังกฤษ: trapdoor) เป็นประตูบานพับหรือบานเลื่อนซึ่งติดตั้งไว้ในพื้นห้อง, บนเพดานห้อง, หรือบนพื้นเวทีของโรงละคร โดยทั่วไปจะทำไว้ให้มีลักษณะกลมกลืนกับพื้นที่ที่ติดตั้ง ใช้เป็นทางเข้าสู่ห้องใต้ดิน, ห้องใต้หลังคา, ทางเดินลับ, หรือเป็นช่องทางให้นักแสดงขึ้นมาปรากฏตัวบนเวทีระหว่างการแสดงในโรงละคร

ประตูกลซึ่งเปิดไปสู่หลุมหลบภัย จากสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง