ประติมากรรมจลดุล

ประติมากรรมจลดุล[1][2] หรือ โมบายล์ (อังกฤษ: mobile) เป็นส่วนหนึ่งของจลนศิลป์[3]ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างขึ้นเพื่อแสดงความมีดุลยภาพ องค์ประกอบของประติมากรรมจะประกอบวัตถุห้อยลงมาจากเส้นโลหะหลายเส้นที่ไขว้กันไปมา วัตถุที่ห้อยจะวางให้มีความสมดุลระหว่างกันซึ่งตัวเส้นลวดที่ใช้แขวนไขว้จะมีลักษณะตามแนวนอน เส้นแต่ละเส้นก็จะเป็นเพียงเส้นเดียวเพื่อให้มีอิสระในเคลื่อนไหวไปรอบๆ ได้

“ประติมากรรมจลดุล” โดย อเล็กซานเดอร์ คาลเดอร์

อ้างอิงแก้ไข

  1. มะลิฉัตร เอื้ออานันท์. “พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ” สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2545
  2. "ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-07-15. สืบค้นเมื่อ 2010-01-12.
  3. มะลิฉัตร เอื้ออานันท์. “พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ” สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2545

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ ประติมากรรมจลดุล