ประณีต กลิ่นโกสุม

ร้อยตำรวจเอกประณีต กลิ่นโกสุม (??? - ???) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 1 สมัย

ประณีต กลิ่นโกสุม
ข้อมูลส่วนบุคคล
พรรคการเมือง พรรคเสรีมนังคศิลา

งานการเมืองแก้ไข

ร้อยตำรวจเอกประณีต ลงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500[1] สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา ซึ่งได้รับเลือกตั้งในครั้งแรก และครั้งเดียว [2]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ร้อยตำรวจเอกประณีต กลิ่นโกสุม ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 จังหวัดสงขลา สังกัดพรรคเสรีมนังคศิลา

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
  2. สมุดภาพสมาชิกรัฐสภา ๒๔๗๕ - ๒๕๐๒. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2502