บุญฐิน ประทุมลี

บุญฐิน ประทุมลี (เกิด 31 ตุลาคม พ.ศ. 2506) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เขต 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

บุญฐิน ประทุมลี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด31 ตุลาคม พ.ศ. 2506 (60 ปี)
พรรคการเมืองเพื่อไทย
คู่สมรสอรวรรณ ประทุมลี

ประวัติ แก้

บุญฐิน ประทุมลี เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2506 เป็นบุตรของนายเจริญ และนางบรรเทา ประทุมลี สำเร็จการศึกษาคุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สมรสกับนางอรวรรณ ประทุมลี มีบุตร 3 คน[1]

งานการเมือง แก้

อดีตรับราชการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสก อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

พ.ศ. 2554 ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร สังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก โดยเอาชนะนายวิทยา บุตรดีวงค์ อดีต ส.ส. จากพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก้

บุญฐิน ประทุมลี ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดมุกดาหาร สังกัดพรรคเพื่อไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดมุกดาหาร สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายบุญฐิน ประทุมลี[ลิงก์เสีย], สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๖, เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๔ ข หน้า ๒, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๗, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข หน้า ๕๑, ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

แหล่งข้อมูลอื่น แก้