เปิดเมนูหลัก

นายบุญฐิน ประทุมลี (เกิด 31 ตุลาคม พ.ศ. 2506) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร เขต 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

บุญฐิน ประทุมลี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 31 ตุลาคม พ.ศ. 2506 (55 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส อรวรรณ ประทุมลี

ประวัติแก้ไข

บุญฐิน ประทุมลี เกิดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2506 เป็นบุตรของนายเจริญ และนางบรรเทา ประทุมลี สำเร็จการศึกษาคุรุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สมรสกับนางอรวรรณ ประทุมลี มีบุตร 3 คน[1]

งานการเมืองแก้ไข

อดีตรับราชการเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสก อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

พ.ศ. 2554 ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร สังกัดพรรคเพื่อไทย และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก โดยเอาชนะนายวิทยา บุตรดีวงค์ อดีต ส.ส. จากพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

บุญฐิน ประทุมลี ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดมุกดาหาร สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข