บัฟฟาโล สปริงฟิลด์ (ชุดเพลง)

บัฟฟาโลสปริงฟิลด์ เป็นชุดเพลงของวงบัฟฟาโล สปริงฟิลด์ ที่เป็นการนำมาผลิตใหม่จากที่บันทึกเสียงไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2509 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2511 โดยออกวางจำหน่ายเมื่อ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 มีความยาวทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง 3 นาที 30 วินาที

หน้าปกอัลบั้ม

รายชื่อเพลงแก้ไข

CD 1

 1. "There Goes My Babe" (Young) – 1:43
 2. "Come On" (Stills) – 1:23
 3. "Hello, I've Returned" (Stills/Parks) – 1:34
 4. "Out Of My Mind" (Young) – 2:44
 5. "Flying On The Ground Is Wrong" (Young) – 3:08
 6. "I'm Your Kind of Guy" (Young) – 1:05
 7. "Baby Don't Scold Me" (Stills) – 2:04
 8. "Neighbor Don't Worry" (Stills) – 2:28
 9. "We'll See" (Stills) – 4:07
 10. "Sad Memory" (Furay) – 2:49
 11. "Can't Keep Me Down" (Furay) – 2:07
 12. "Nowadays Clancy Can't Even Sing" (Young) – 3:25
 13. "Go And Say Goodbye" (Stills) – 2:21
 14. "Sit Down I Think I Love You" (Stills) – 2:31
 15. "Leave" (Stills) – 2:43
 16. "Hot Dusty Roads" (Stills) – 2:51
 17. "Everybody's Wrong" (Stills) – 2:24
 18. "Burned" (Young) – 2:16
 19. "Do I Have To Come Right Out And Say It" (Young) – 3:02
 20. "Out Of My Mind" (Young) – 3:05
 21. "Pay The Price" (Stills) – 2:37
 22. "Down Down Down" (Young) – 2:11
 23. "Flying On The Ground Is Wrong" (Young) – 2:40
 24. "Neighbor Don't You Worry" (Stills) – 2:25

CD 2

 1. Down Down Down (Young) – 2:42
 2. "Kahuna Sunset" (Stills/Young) – 2:53
 3. "Buffalo Stomp (Raga) " (Furay/Kunkel/Stills/Young) – 3:51
 4. "Baby Don't Scold Me" (Stills) – 3:24
 5. "For What It's Worth" (Stills) – 2:39
 6. "Mr. Soul" (Young) – 2:44
 7. "We'll See" (Stills) – 2:43
 8. "My Kind of Love" (Furay) – 2:31
 9. "Pretty Girl Why" (Stills) – 2:26
 10. "Words I Must Say" (Furay) – 1:12
 11. "Nobody's Fool" (Furay) – 1:31
 12. "So You've Got A Lover" (Stills) – 3:06
 13. "My Angel" (Stills) – 3:48 (Demo) *
 14. "No Sun Today" (Eisner) – 2:02
 15. "Everydays" (Stills) – 2:40
 16. "Down To The Wire" (Young) – 2:25
 17. "Bluebird" (Stills) – 4:29
 18. "Expecting To Fly" (Young) – 3:45
 19. "Hung Upside Down" (Stills) – 4:26
 20. "A Child's Claim To Fame" (Furay) – 2:10
 21. "Rock & Roll Woman" (Stills) – 2:46

CD 3

 1. "Hung Upside Down" (Stills) – 3:27
 2. "Good Time Boy" (Furay) – 2:15
 3. "One More Sign" (Young) – 2:02
 4. "The Rent Is Always Due" (Young) – 3:03
 5. "Round and Round and Round" (Young) – 3:37
 6. "Old Laughing Lady" (Young) – 2:40
 7. Broken Arrow (song)|Broken Arrow (Young) – 6:14
 8. "Sad Memory" (Furay) – 3:01
 9. "On The Way Home" (Young) – 2:27
 10. "Whatever Happened To Saturday Night" (Young) – 2:06
 11. "Special Care" (Stills) – 3:32
 12. "Falcon Lake (Ash On The Floor) " (Young) – 4:19
 13. "What A Day" (Furay) – 2:18
 14. "I Am A Child" (Young) – 2:20
 15. "Questions" (Stills) – 2:54
 16. "Merry-Go-Round" (Furay) – 2:02
 17. "Uno Mundo" (Stills) – 2:00
 18. "Kind Woman" (Furay) – 4:12
 19. "It's So Hard To Wait" (Furay/Young) – 2:05
 20. "Four Days Gone" (Stills) – 3:47

CD 4

 1. For What It's Worth (Stills) – 2:39
 2. "Go And Say Goodbye" (Stills) – 2:21
 3. "Sit Down I Think I Love You" (Stills) – 2:32
 4. "Nowadays Clancy Can't Even Sing" (Young) – 3:25
 5. "Hot Dusty Roads" (Stills) – 2:50
 6. "Everybody's Wrong" (Stills) – 2:24
 7. "Flying On The Ground Is Wrong" (Young) – 2:40
 8. "Burned" (Young) – 2:16
 9. "Do I Have To Come Right Out And Say It" (Young) – 3:02
 10. "Leave" (Stills) – 2:43
 11. "Out Of My Mind" (Young) – 3:05
 12. "Pay The Price" (Stills) – 2:36
 13. "Baby Don't Scold Me" (Stills) – 3:04
 14. "Mr. Soul" (Young) – 2:49
 15. "A Child's Claim To Fame" (Furay) – 2:10
 16. "Everydays" (Stills) – 2:40
 17. "Exepecting To Fly" (Young) – 3:44
 18. "Bluebird" (Stills) – 2:16
 19. "Hung Upside Down" (Stills) – 3:27
 20. "Sad Memory" (Furay) – 3:01
 21. "Good Time Boy" (Furay) – 2:15
 22. "Rock & Roll Woman" (Stills) – 2:46
 23. "Broken Arrow" (Young) – 6:14