บันไดเลื่อน

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

บันไดเลื่อน (อังกฤษ: Escalator) เป็นบันไดที่สามารถเคลื่อนไหว ขนส่งผู้คนจากชั้นหนึ่งไปยังอีกชั้นหนึ่งของสิ่งก่อสร้างได้ ซึ่งใช้ระบบไฟฟ้าในทำงาน เคลื่อนที่ในแนวตั้ง

บันไดเลื่อนในเมืองโคเปนเฮเกน
การทำงานของบันไดเลื่อน

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข