บันไดของยาโคบ

(เปลี่ยนทางจาก บันไดเจค็อป)

บันไดเจค็อป (ภาษาอังกฤษ: Jacob’s Ladder) เป็นบันไดขึ้นสวรรค์ที่บรรยายในพระธรรมปฐมกาลเมื่อเจคอปมีมโนทัศน์ระหว่างที่หนีจากพี่ชายเอเซาลูกของไอแซ็ค

เทวดาปีน “บันไดเจค็อป” ที่ด้านหน้าแอบบีบาธ

ที่มา แก้ไข

คำบรรยายของบันไดเจค็อปในพระธรรมปฐมกาล (28:11-19):

เจค็อปเดินทางจากเบียร์ชีบา (Beersheba) ไปทางฮาราน (Haran) เจค็อปมาถึงที่ที่พักอยู่คืนหนึ่งเพราะพระอาทิตย์ตก หยิบหินก้อนหนึ่งจากที่นั้น เอาหินวางใต้หัวและนอนหลับ พอหลับก็ฝันถึงบันไดที่วางอยู่บนโลก, และด้านบนไปถึงสวรรค์; และพระเจ้าช่วย, เทวดาแห่งพระเจ้าต่างก็เดินขึ้นและลงจากบันได! และพระเจ้าช่วย, พระเยโฮวาห์ ยืนเหนือบันไดและกล่าวว่า, “ข้าคือพระเจ้า, พระเจ้าของเอบราฮัมพ่อของเจ้าและพระเจ้าของไอแซ็ค; ดินแดนที่เจ้านอนอยู่ ข้าจะให้แก่เจ้าและผู้สืบเชื้อสายจากเจ้า; และผู้สืบเชื้อสายจากเจ้าจะเป็นเหมือนฝุ่นของโลก, และเจ้าจะเผยแพร่ไปดินแดนต่างๆ ทางตะวันตก และทางตะวันออก และทางเหนือ และทางใต้; และโดยเจ้าและผู้สืบเชื้อสายจากเจ้าจะได้รับพรต่อครอบครัว ให้เจ้ารู้ว่า, ข้าจะอยู่กับเจ้า, และจะปกปักษ์รักษาเจ้าไม่ว่าจะเป็นที่ใด และจะนำเจ้ากลับมายังดินแดนแห่งนี้; เพราะข้าจะไม้ทิ้งเจ้าจนกว่าข้าจะได้ทำในสิ่งที่ข้าได้พูดกับเจ้า” พอตรัสเสร็จเจค็อปก็ตื่นและกล่าวว่า “พระเจ้าต้องอยู่ที่นี่แน่; และข้าไม่รู้เช่นนั้น” เจค็อปก็ตื่นตระหนกและกล่าวว่า “ที่นี่ต้องไม่ใช่อะไรนอกจากที่ประทับของพระเจ้า, และที่นี่คือประตูสวรรค์”

หลังจากนั้นเจค็อปก็ตั้งชื่อที่ตรงนั้นว่า “เบเธล” (Bethel ที่แปลว่า “House of El” หรือ “ที่ประทับของพระเจ้า”) ชื่อ “ที่ประทับของพระเจ้า” และ “ประตูสวรรค์” เป็นนัยหมายถึงวัดแห่งเยรุซาเล็ม (Temple in Jerusalem) ซึ่งได้รับการสร้างต่อมา ณ ที่นั้น

อ้างอิง แก้ไข

ดูเพิ่ม แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ บันไดเจค็อป