น้ำตกห้วยหินฝน

น้ำตกห้วยหินฝน เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่ในอุทยานแห่งชาติขุนน่าน[1] อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีต้นกำเนิดจากลำห้วยหินฝน ในอดีตเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาได้มีกองทัพพม่าใช้เป็นที่ตั้งฐานทัพ แล้วใช้หินในลำห้วยเป็นที่ลับคมหอกคมดาบ เพื่อเตรียมที่จะไปตีเอาบ่อเกลือ การลับลับคมหอกคมดาบ ชาวบ้านแถบนี้เรียกว่าฝนหอกฝนดาบ จึงเรียกลำห้วยว่า ห้วยหินฝน จนถึงปัจจุบัน

น้ำตกห้วยหินฝนเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ มีพันธุ์ไม้ประเภทเฟิร์นขึ้นตลอดทางจนไปถึงตัวน้ำตก สภาพป่าไม้บริเวณน้ำตกมีความร่มรื่น เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริง นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงน้ำตกได้ง่าย เนื่องจากอยู่ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ[2] โดยเดินเท้าจากด้านหลังบ้านพักของอุทยานไปประมาณ 150 เมตร

อ้างอิงแก้ไข