นโยบายการต่างประเทศ

นโยบายต่างประเทศ เป็นนโยบายของรัฐ มีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการในกิจการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนมากมีรูปแบบเป็นทวิภาคีและพหุภาคี[2] สารานุกรมบริแทนนิการะบุไว้ว่า นโยบายต่างประเทศ ของแต่ละประเทศนั้นจะพิจารณาตามนโยบายภายใน, นโยบายกับพฤติกรรมของประเทศตรงข้าม และแผนทางภูมิรัฐศาสตร์[2]

ยุโฮ กุสติ ปาสิกิวิ อดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์เป็นที่จดจำในฐานะผู้ออกแบบนโยบายต่างประเทศของฟินแลนด์ กับ สหภาพโซเวียต หลังสงครามโลกครั้งที่ 2[1] จากซ้ายไปขวา: ยุโฮ กุสติ ปาสิกิวิ และ ประมุขแห่งรัฐสหภาพโซเวียตคลีเมนต์ โวโรชีลอฟ ใน มอสโก

โดยปกติแล้วในประเทศที่ปกครองโดยระบบรัฐสภา จะมีคณะรัฐมนตรี อันมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศ[3] ส่วนประเทศที่ใช้ระบบประธานาธิบดี ประธานาธิบดีจะเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศ โดยได้รับคำแนะนำจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และบุคคลชั้นนำฝ่ายนิติบัญญัติ[3]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. Wilsford 1995, pp. 347–352.
  2. 2.0 2.1 Foreign policy, Encyclopedia Britannica (published January 30, 2020).
  3. 3.0 3.1 ความหมายของ นโยบายต่างประเทศ Longdo Dict พจนานุกรม