นเรศ สัตยารักษ์

นเรศ สัตยารักษ์ เป็นนักธรณีวิทยาชาวไทย ผู้ค้นพบไดโนเสาร์ซิตตะโกซอรัสชนิดใหม่ และได้รับการตั้งชื่อว่าซิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กี[1] ตามนามสกุลของเขาขณะที่ตำรงตำแหน่งนักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี

นเรศ สัตยารักษ์ จบการศึกษาจาก ภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันดำรงดำแหน่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. "ลักษณะทางกายวิภาคของไดโนเสาร์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-07-03. สืบค้นเมื่อ 2011-05-07.
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๑๔, ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๔๘, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๗๑๖, ๑๘ มกราคม ๒๕๔๑