นิวไคลด์ (อังกฤษ: Nuclide; มาจาก นิวเคลียส) คือกลุ่มลักษณะของอะตอมที่เกิดจากคุณลักษณะเฉพาะของนิวเคลียสของมัน เช่นการดูจากจำนวน Z ของโปรตอน (ประเภทจำนวนโปรตอนเท่ากัน), จำนวน N ของนิวตรอน (ประเภทจำนวนนิวตอนเท่ากัน) และระดับพลังงานของอะตอม(ประเภทพลังงานเท่ากัน)[1]

คำว่า "นิวไคลด์" ถูกนำเสนอขึ้น[2] โดยนาย Truman P. Kohman[3] ในปี ค.ศ. 1947 แต่เดิม Kohman แนะนำว่านิวไคลด์หมายถึง "สายพันธ์ของนิวเคลียส" ทั้งหลายที่จะถูกกำหนดตามจำนวนที่แน่นอนของนิวตรอนและโปรตอน ดังนั้น คำนี้จึงมีความตั้งใจแต่แรกที่จะโฟกัสไปที่นิวเคลียส

นิวไคลด์และไอโซโทปแก้ไข

การตั้งชื่อ ลักษณะเฉพาะ ตัวอย่าง หมายเหตุ
Isotopes จำนวนโปรตอนเท่ากัน 12
6
C
, 13
6
C
Isotones จำนวนนิวตอนเท่ากัน 13
6
C
, 14
7
N
Isobars จำนวนมวลเท่ากัน 17
7
N
, 17
8
O
, 17
9
F
ดู การสลายให้อนุภาคบีตา
Mirror nuclei จำนวนโปรตอนและนิวตรอน
แลกเปลี่ยนกัน
3
1
H
, 3
2
He
Nuclear isomers สถานะพลังงานแตกต่างกัน 99
43
Tc
, 99m
43
Tc
อายุยืนหรือเสถียร

อ้างอิงแก้ไข

  1. IUPAC (1997). "Nuclide". Compendium of Chemical Terminology. Blackwell Scientific Publications. doi:10.1351/goldbook.N04257. ISBN 0632017651. {{cite book}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |editors= ถูกละเว้น แนะนำ (|editor=) (help)
  2. original proposal for the word nuclide
  3. [1] about Kohman]