นิติเวชคลินิก

นิติเวชคลินิก (อังกฤษ: Clinical Forensic) เป็นสาขาย่อยของนิติวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยการตรวจร่างกายและให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ป่วยที่เป็นผู้เสียหายหรือผู้ป่วยคดี เช่นถูกข่มขืนกระทำชำเรา ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส หรือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ได้แก่

นิติเวชศาสตร์
Cro-Magnon-female Skull.png
ขอบเขตนิติเวชศาสตร์
นิติพยาธิวิทยานิติเวชกีฏวิทยา
นิติพิษวิทยานิติเวชคลินิก
นิติเซโรวิทยานิติจิตเวช
พยาธิกายวิภาค
พยาธินิติเวชพยาธิวิทยาคลินิก
เวชศาสตร์จราจรกฎหมายการแพทย์
การตรวจพิสูจน์บุคคล
การศึกษาโครงกระดูก
การชันสูตรพลิกศพ
พยานทางเคมีพยานวัตถุ
การตรวจสถานที่
การสืบสวนกรณีเสียชีวิตการตรวจศพ
การเปรียบเทียบการตาย
การผ่าและพิสูจน์ศพ
ทางนิติเวชทางพยาธิวิทยา
ทางนิติพยาธิทางพิษวิทยา
การตรวจชิ้นเนื้อการหาสาเหตุการตาย
การตรวจสารพันธุกรรม
การตรวจสอบระยะเวลาตาย
การหาระยะเวลาการตาย
การประมวลระยะเวลาการตาย
การเปลี่ยนแปลงหลังการตาย
รอยเขียวช้ำสภาพแข็งทื่อ
ตัวเย็นการเน่าสลายตัว
อาหารในกระเพาะหนอนที่พบในศพ
บาดแผล
ของแข็งไม่มีคมของแข็งมีคม
บาดแผลกระสุนปืนและวัตถุระเบิด
การตายและการตรวจสอบ
ขาดอากาศจมน้ำตายไฟและความร้อน
กระแสไฟฟ้าจราจรข่มขืน
สารพิษการตายกะทันหันสาเหตุอื่น
การฆ่าตัวตายDNAความผิดทางเพศ
ผู้ป่วยคดีและผู้ถูกข่มขืน
หน่วยงานในสังกัด
สถาบันนิติเวชวิทยา

ผู้ป่วยคดีแก้ไข

สิ่งที่นิติเวชคลินิก จะมีความเกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย มีดังนี้

  • ผู้เสียหายที่มีบาดแผล (Wounds)
เป็นบาดแผลที่ผู้เสียหายได้รับ ซึ่งอาจเกิดจากการที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายตนเอง รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุในรูปต่าง ๆ ทั้งภายในสถานที่ปฏิบัติงาน ที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่การจราจรทางน้ำ ทางบกและทางอากาศ
  • ผู้เสียหายที่ถูกส่งมาจากเจ้าหน้าที่พนักงาน
เป็นผู้เสียหายที่ถูกส่งตัวมาจากเจ้าพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่พนักงานของศาล เจ้าหน้าที่พนักงานของทัณฑสถาน ฯลฯ เพื่อทำการตรวจสอบร่างกายจากการถูกกระทำ หรือทำการตรวจสอบพยานหลักฐานในรูปคดี หรือประเมินสถานภาพของผู้เสียหาย
  • ผู้เสียหายที่มีความเกี่ยวข้องทางเพศ
เป็นผู้เสียหายที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องเพศของรูปคดี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ในลักษณะของผู้เสียหายทางตรงหรือทางอ้อม