นาฏกรรม (อังกฤษ: drama) เป็นงานวรรณศิลป์ประเภทหนึ่งที่เน้นในด้านการแสดง คำว่า "drama" มาจากคำในภาษากรีกว่า "δράμα" แปลว่า "การกระทำ" หรือเรื่องราวที่เกินจริงซึ่งไม่เป็นจริงตามความเป็นจริง

อ้างอิง

แก้
  • Banham, Martin, ed. 1998. The Cambridge Guide to Theatre. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0521434378.

ดูเพิ่ม

แก้