นางศรีประจันเป็นตัวละครในเรื่องขุนช้างขุนแผน เกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนางศรีประจันเป็นแม่ของนางพิมพิลาไลยและเป็นภรรยาคนเดียวของพันศรโยธา ตั้งบ้านเรือนที่ บ้านท่าพี่เลี้ยงสุพรรณบุรี นางศรีประจันเป็นคนปากจัด ด่าเก่ง และเอาแต่ใจตนเอง

นางศรีประจัน
ตัวละครใน ขุนช้างขุนแผน
แสดงโดยอุทุมพร ศิลาพันธ์
ข้อมูลตัวละครในเรื่อง
เพศหญิง
คู่สมรสพันศรโยธา
บุตรวันทอง
ญาตินางบัวประจัน (น้องสาว)
พลายงาม (หลานชาย)
พลายเพชร (เหลนชาย)
พลายบัว (เหลนชาย)
พลายยง (เหลนชาย)
ศาสนาศาสนาพุทธ
บ้านเกิดสุพรรณบุรี
สัญชาติกรุงศรีอยุธยา

พี่น้องของนางศรีประจัน

แก้

นางศรีประจันมีน้องสาว 1 คนคือนางบัวประจัน 0