นักสืบ เป็นผู้สอดแนม มักทำงานร่วมกับตำรวจหรือส่วนบุคคลอื่น ๆ ในภาษาอังกฤษ นอกจากคำว่า detective อาจเรียกเป็นอื่นได้อีกว่า Private investigators (P.I. หรือ "private eyes") ในอีกนัยหนึ่งนักสืบมักมีบทบาทในนวนิยายต่าง ๆ เป็นผู้ไขคดีฆาตกรรมและคดีต่าง ๆ มากมาย

ตัวละครนักสืบ

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "นิทานทองอิน". กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร. สืบค้นเมื่อ 21 March 2024.