นักบุญยอห์นอัครทูต[1] (อังกฤษ: John the Apostle; กรีก: Ιωάννης) เป็นนักบุญและมรณสักขีในศาสนาคริสต์ เกิดเมื่อราว ค.ศ. 6 ที่แคว้นกาลิลี ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ และเสียชีวิตราว ค.ศ. 100 ที่เมืองเอเฟซัส ในอานาโตเลีย นักบุญยอห์นอัครทูตเป็นหนึ่งในอัครทูตสิบสองท่าน และเชื่อกันว่าเป็นผู้ประพันธ์หนังสือหลายเล่มในคัมภีร์ไบเบิล ได้แก่ พระวรสารนักบุญยอห์น จดหมายของยอห์น (Epistles of John) และหนังสือวิวรณ์ นักวิชาการสมัยใหม่เชื่อว่ายอห์นอัครทูต ยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร และยอห์นแห่งปัทมอส (John of Patmos) เป็นคนละท่านกัน จากหลักฐานบางอย่างทำให้เชื่อว่ายอห์นแห่งปัทมอสเป็นผู้ประพันธ์เฉพาะหนังสือวิวรณ์ แต่ไม่ได้แต่งพระวรสารนักบุญยอห์นและบทจดหมาย เพราะผู้ประพันธ์วิวรณ์มักจะกล่าวถึงตนเองว่า “ยอห์น” หลายครั้ง แต่ผู้ประพันธ์พระวรสารมิได้กล่าวถึงตนเองโดยตรง

ยอห์นอัครทูต
นักบุญยอห์นอัครทูต โดย ฮันส์ เม็มลิง (Hans Memling) ราว ค.ศ. 1468
อัครทูตและมรณสักขี
เกิดราว ค.ศ. 6
ที่เมืองกาลิลี ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
เสียชีวิตราว ค.ศ. 100 (93 - 94 ปี)
ที่เมืองอีฟิซัส ในอานาโตเลีย
นิกายโรมันคาทอลิก

แองกลิคัน
ลูเทอแรน
อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์

คอปติกออร์ทอดอกซ์
วันฉลอง27 ธันวาคม (ตะวันตก) 26 กันยายน & 8 พฤษภาคม (ตะวันออก)
สัญลักษณ์หนังสือ, งูในถ้วย, เหยี่ยว
องค์อุปถัมภ์นักประพันธ์, คนถูกวางยาพิษ, นักคริสต์ศาสนวิทยา, ผู้พิมพ์หนังสือ, ผู้ขายหนังสือ, บรรณาธิการ, จิตรกร

อ้างอิง

แก้
  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 59-60

ดูเพิ่ม

แก้