ราชรัฐแอนติออก

(เปลี่ยนทางจาก นครรัฐอันติโอค)

ราชรัฐแอนติออก[1] (อังกฤษ: Principality of Antioch) ที่มีอาณาบริเวณบางส่วนที่อยู่ในตุรกีและซีเรียปัจจุบันเป็นนครรัฐครูเสด ที่ก่อตั้งระหว่างสงครามครูเสดครั้งที่ 1 ที่รุ่งเรืองระหว่าง ค.ศ. 1098 ถีงปี ค.ศ. 1268 โดยมีเมืองแอนติออกเป็นศูนย์กลาง

ราชรัฐแอนติออก

ค.ศ. 1098–ค.ศ. 1268


ตราแผ่นดิน

ราชรัฐแอนติออกระหว่างรัฐอื่นๆ ในตะวันออกใกล้ในปี ค.ศ. 1135
เมืองหลวง แอนติออก
ภาษา ภาษาละติน, ฝรั่งเศสโบราณ, อิตาลี (และอาหรับ และกรีก)
ศาสนา โรมันคาทอลิก, กรีกออร์โธด็อกซ์, ซีเรียออร์โธด็อกซ์, ศาสนาอิสลาม, ศาสนายูดาห์
การปกครอง ราชาธิปไตย
เจ้าชายแห่งแอนติออก
 -  ค.ศ. 1098-ค.ศ. 1111 โบฮีมอนด์ที่ 1 แห่งอันติออค
 -  ค.ศ. 1252-ค.ศ. 1268 โบฮีมอนด์ที่ 6 แห่งอันติออค
ยุคประวัติศาสตร์ สมัยกลางตอนกลาง
 -  สงครามครูเสดครั้งที่ 1 ค.ศ. 1098
 -  พิชิตโดยไบบาร์ส ค.ศ. 1268

อ้างอิงแก้ไข

  1. Catholic Encyclopedia. Latin Kingdom of Jerusalem (1099-1291)[1]

ดูเพิ่มแก้ไข