นกอัญชันอกสีไพล

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Rallus aquaticus

นกอัญชันอกสีไพล (อังกฤษ: Water Rail หรือ European Water Rail[1]) เป็นนกขนาดเล็กในวงศ์นกอัญชันที่พบในพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นสัตว์สัตว์ป่าคุ้มครอง[2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. This is the name is used for Rallus aquaticus sensu stricto (i.e. excluding their Rallus indicus) in Rasmussen, Pamela C. and John C. Anderton (2005) Birds of South Asia. The Ripley Guide.
  2. บัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง 2546[ลิงก์เสีย]