ธนาคารแห่งประเทศเกาหลี

ธนาคารแห่งประเทศเกาหลี (อังกฤษ: Bank of Korea) เป็นธนาคารกลางของสาธารณรัฐเกาหลี และเป็นผู้ตราสกุลเงินวอนเกาหลีใต้ ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1950 มีที่ทำการในกรุงโซล รับผิดชอบการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเกาหลีใต้ และดูแลเสถียรภาพทางการเงินของเกาหลีใต้ รวมถึงทำหน้าที่เป็นนายธนาคารรับฝากเงินจากบรรดาธนาคารพาณิชย์ในเกาหลีใต้

ธนาคารแห่งประเทศเกาหลี
Bank of Korea
BOK main office3.jpg
อาคารที่ทำการในกรุงโซล
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง12 มิถุนายน ค.ศ. 1950
สำนักงานใหญ่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้
ต้นสังกัดรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี
เว็บไซต์bok.or.kr/eng/

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข