ธงชาติมอนต์เซอร์รัต

ธงชาติมอนต์เซอร์รัต ใช้ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร (Blue Ensign) มีตราแผ่นดินอยู่ที่ด้านชายธง เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่เป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร ตราแผ่นดินนั้นเป็นรูปหญิงสาวพรหมจารีย์ดีดพิณยืนเกาะไม้กางเขน บนพื้นโล่รูปทะเล โดยมือขวาเกาะไม้กางเขน และมือซ้ายดีดพิณ ตรามีความหมายถึง หญิงพรหมจารีย์ที่ถูกส่งมาจากไอร์แลนด์โดย โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ มีหมู่บ้านที่ตั้งบนเกาะอยู่ 2 แห่ง คือ คินเซลล์และแฮริส


ธงชาติมอนต์เซอร์รัต
การใช้ ธงชาติและธงเรือรัฐบาล
สัดส่วนธง 1:2
ประกาศใช้ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2516
ลักษณะ ธงเรือรัฐบาลสหราชอาณาจักร ตราแผ่นดินอยู่ที่ด้านชายธง
ธงชาติฯในรูปแบบอื่น
สัดส่วนธง 1:2
ลักษณะ ธงสหภาพ กลางธงมีตราแผ่นดิน

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้