ท่าเรือบก เป็นบริเวณพื้นที่ตอนในของประเทศที่มีการดำเนินการเป็นศูนย์โลจิสติกส์ โดยทำหน้าที่เสมือนท่าเรือ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบตู้สินค้า โดยเป็นสถานีขนส่งระหว่างประเทศที่เชื่อมต่อโดยตรงจากถนนหรือทางรถไฟไปยังท่าเรือซึ่งดำเนินงานเป็นศูนย์กลางสำหรับการขนถ่ายสินค้าทางทะเลไปยังจุดหมายปลายทางภายในประเทศ

ท่าเรือบกในอาเซียนแก้ไข

ปัจจุบันแก้ไข

อนาคตแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข