ท่าเรือบก เป็นบริเวณพื้นที่ตอนในของประเทศที่มีการดำเนินการเป็นศูนย์โลจิสติกส์ โดยทำหน้าที่เสมือนท่าเรือ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบตู้สินค้า โดยเป็นสถานีขนส่งระหว่างประเทศที่เชื่อมต่อโดยตรงจากถนนหรือทางรถไฟไปยังท่าเรือซึ่งดำเนินงานเป็นศูนย์กลางสำหรับการขนถ่ายสินค้าทางทะเลไปยังจุดหมายปลายทางภายในประเทศ

ท่าเรือบกในอาเซียน

แก้

ปัจจุบัน

แก้

อนาคต

แก้

ดูเพิ่ม

แก้