ท่านหญิงไซโง

ท่านหญิงไซโง (อังกฤษ: Lady Saigō, 1552 – 1 กรกฎาคม 1589) หรือ ไซโง โนะ สึโบะเนะ (ญี่ปุ่น: Saigō no Tsubone) ภรรยาน้อยคนโปรดของ โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ ซะมุไรผู้รวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นในช่วงปลาย คริสต์ศตวรรษที่ 16 และปกครองญี่ปุ่นในฐานะ โชกุน และเธอเป็นมารดาของโชกุนคนที่ 2 แห่ง รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ โทะกุงะวะ ฮิเดะตะดะ

ไซโง โนะ สึโบะเนะ
Saigo-no-Tsubone2.JPG
เกิดค.ศ. 1552
ถึงแก่กรรม1 กรกฎาคม ค.ศ. 1589
ปราสาทซุมปุ แคว้นซุรุงะ
สามีโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ
บุตร-ธิดาไซโง คะสึตะดะ
โทะกุงะวะ ฮิเดะตะดะ