ทีกษาภูมิเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญที่สำคัญแห่งหนึ่งในพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ที่ นาคปุระ รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย

ความหมาย

แก้

ทีกษา มีความหมายว่าการยอมรับในศาสนา ส่วนคำว่าภูมิแปลว่าแผ่นดิน ดังนั้นทีกษาภูมิจึงมีความหมายว่าดินแดนของผู้ที่ยอมรับพระพุทธศาสนา

ศาสนสถานที่สำคัญ

แก้

วิหารและต้นพระศรีมหาโพธิ์

แก้

ด้านหน้าทางขวาของเจดีย์เป็นที่ตั้งของวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ และเป็นที่พักของพระภิกษุ นอกจากนี้ยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งท่านAnand Kausalyayanนำหน่อมาจากเมืองAnuradhapura ประเทศศรีลังกา [1]

อ้างอิง

แก้
  1. Page 175, Modernisation of Buddhism: Contribution of Ambedkar and Dalai Lama XIV By Lella Karunyakara ISBN 8121208130
  • Special issue of Lokrajya, the publication of Govt. of Maharashtra on silver jubilee of 1956 ceremony.
  • Deeksha, Special issue of Daily Sakaal in October 2005