ทิศตะวันออก

หนึ่งในสี่ของทิศที่เป็นทิศแสดงทิศทาง

ทิศตะวันออก หรือ ทิศบูรพา เป็นหนึ่งในทิศหลักทั้งสี่ อยู่ตรงข้ามกับทิศตะวันตก[1] ขวามือของทิศเหนือ และซ้ายมือของทิศใต้ โดยมากจะกำหนดให้ทิศตะวันออกอยู่ด้านขวามือของแผนที่ทางภูมิศาสตร์ แต่อยู่ทางซ้ายมือของแผนที่ดาว

วงกลมแสดงทิศ (compass rose ) ระบุทิศหลักและทิศรองไว้มากมาย โดยทิศตะวันออก (E) อยู่ทางขวา

ทิศตะวันออกเป็นทิศที่โลกหมุนไป ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดีในวันวิษุวัต

คตินิยมและความเชื่อ แก้

ตามตำราพรหมชาติมีความเชื่อว่าพืชมงคลประจำทิศตะวันออกคือ ไผ่ กุ่ม และ มะพร้าว ส่วนเทวดาประจำทิศตะวันออกคือพระจันทร์

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้