ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

(เปลี่ยนทางจาก ทิพยประกันภัย)

ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือในอดีตคือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันภัยและประกันชีวิตในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เคยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ในระหว่างปี พ.ศ. 2518 ถึงปี พ.ศ. 2537

บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทบริษัทมหาชน
การซื้อขาย
SET:TIP
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
ประกันภัยและประกันชีวิต
ก่อตั้ง9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494; 72 ปีก่อน (2494-11-09)
ผู้ก่อตั้งจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
สำนักงานใหญ่เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
บุคลากรหลัก
สมใจนึก เองตระกูล (ประธานกรรมการ)
ประสิทธิ์ ดำรงชัย(รองประธานกรรมการ)
ดร.สมพร สืบถวิลกุล(กรรมการผู้จัดการใหญ่)
รายได้เพิ่มขึ้น 6,718.60 ล้านบาท (2563)[1]
สินทรัพย์ลดลง 40,900.31 ล้านบาท (2563)[1]
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 8,357.56 ล้านบาท (2563)[1]
เว็บไซต์www.dhipaya.co.th

ประวัติ แก้

 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้ก่อตั้งบริษัท

ทิพยประกันภัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ภายใต้ชื่อ บริษัท ประกันภัย เอเชียติ๊ก จำกัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นรัชตประกันภัย ในปี 2495)โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยเงินลงทุนจำนวน 2,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบริษัทประกันภัยแก่กิจการและสินทรัพย์ของบริษัทหลายแห่งที่จอมพลสฤษดิ์กำกับดูแลอยู่ในขณะนั้น[2]ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ได้มีการโอนหุ้นบางส่วนของจอมพลสฤษดิ์ กับส่วนของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ไปเป็นของกระทรวงการคลัง กระทั่งในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการโอนหุ้นบางส่วนให้กระทรวงการคลัง รวมจำนวนทั้งสิ้นร้อละ 55.6 จึงส่งผลให้ทิพยประกันภัย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้แปรรูปบริษัทจากการเป็นรัฐวิสาหกิจมาเป็นบริษัทมหาชน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 จากนั้นนับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2538 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัทมหาชน" อย่างสมบูรณ์ โดยมีกระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่[3]

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นวันแรกที่ ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เข้าซื้อขายแทนหุ้นบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)[4]

โครงสร้างผู้ถือหุ้น แก้

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2539[5]

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แก้

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[6]
ลำดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 80,000,000 13.33%
2 ธนาคารออมสิน 67,200,000 11.20%
3 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 60,000,000 10.00%
4 บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 59,920,400 9.99%
5 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 44,236,400 7.37%
6 นาย สิทธิรัชต์ ธนะรัชต์ 12,485,000 2.08%
7 น.ส. ศุภจิตรา ธนะรัชต์ 11,674,000 1.95%
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,351,715 1.89%
9 บริษัท ที ดับบลิว ดับบลิว ซี จำกัด 9,155,750 1.53%
10 นาย กิตติธัช ธนะรัชต์ 8,687,500 1.45%

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 1.2 งบการเงิน/ผลประกอบการ[ลิงก์เสีย] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.บรรเจิด ชลวิจารณ์
  3. "ความเป็นมาของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-09-09. สืบค้นเมื่อ 2015-08-05.
  4. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แทนทิพยประกันภัยแล้ว
  5. ข้อมูลหุ้นส่วนตัว TIP - บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  6. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[ลิงก์เสีย] ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย