ทางแยกต่างระดับวังน้อย

ทางแยกต่างระดับวังน้อย (อังกฤษ: Wang Noi Interchange) เป็นชุมทางต่างระดับในอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัดกันระหว่างถนนพหลโยธิน และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352

ทางแยกต่างระดับ วังน้อย
ชื่ออักษรไทยวังน้อย
ชื่ออักษรโรมันWang Noi
ที่ตั้งตำบลวังตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศทางการจราจร
ถนนพหลโยธิน
» สระบุรี
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352
» อำเภอธัญบุรี
ถนนพหลโยธิน
» อำเภอวังน้อย
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352
» พระนครศรีอยุธยา

รูปแบบของทางแยกต่างระดับ แก้

  • สะพานข้ามทางหลวงของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352 ในแนวธัญบุรี-วังน้อย และมีทางเลี้ยวไปยังถนนพหลโยธินฝั่งขาออก และในแนววังน้อย-ธัญบุรีและมีทางเลี้ยวไปยังถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า
  • ถนนระดับดินของถนนพหลโยธิน ในแนววังน้อย-หนองแคและมีทางเลี้ยวไปยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352 ฝั่งขาเข้า ในแนวหนองแค-วังน้อยและมีทางเลี้ยวไปยังทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352 ฝั่งขาออก
  • ถนนระดับดินผ่านตลอดของถนนทุกสายเมื่อเลี้ยวซ้ายเข้าถนนที่อยู่ติดกัน
  • ทุกเส้นทางมีทางเลี้ยวเข้าหาถนนโดยตรง