ทางแยกต่างระดับมิตรภาพ

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ทางแยกต่างระดับมิตรภาพ (อังกฤษ: Mittraphap Interchange) หรือชื่อเดิม แยกปากเพรียว เป็นชุมทางต่างระดับบริเวณถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ บรรจบกับถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าโรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล และศูนย์การทหารม้าสระบุรี ค่ายอดิศร ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ทางแยกต่างระดับ มิตรภาพ
ทางแยกต่างระดับมิตรภาพ.jpg
ชื่ออักษรไทยมิตรภาพ
ชื่ออักษรโรมันMittraphap
ที่ตั้งตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ทิศทางการจราจร
ทิศเหนือ
ถนนพหลโยธิน
» เข้าเมืองสระบุรี ลพบุรี
ทิศตะวันออก
ถนนมิตรภาพ
» นครราชสีมา
ทิศใต้
ถนนพหลโยธิน
» พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร

รูปแบบของทางแยกต่างระดับแก้ไข