ทางหลวงหมายเลข 1 (ประเทศกัมพูชา)

ทางหลวงหมายเลข 1 เป็นทางหลวงของประเทศกัมพูชา มีระยะทางทั้งสิ้น 167.10 km (103.83 mi) เชื่อมต่อระหว่างกรุงพนมเปญ ผ่านจังหวัดกันดาล จังหวัดไพรแวง และสิ้นสุดที่เมืองบาเวต จังหวัดสวายเรียง ที่พรมแดนประเทศเวียดนาม[1][2] และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามได้[3]

N1-KH.svg
ทางหลวงหมายเลข 1
แผนที่ทางหลวงหมายเลข 1
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:167.1 กิโลเมตร (103.8 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อ:พ.ศ. 2524 – ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตก:พนมเปญ
ปลายทางทิศตะวันออก:บาเวต จังหวัดสวายเรียง
ระบบทางหลวง

ในปี พ.ศ. 2524 กัมพูชาได้ปรับปรุงและเปิดให้บริการทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศเวียดนาม หลังจากที่ถนนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สงครามกลางเมืองกัมพูชา ทางหลวงสายนี้มีเส้นทางบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2 ที่กรุงพนมเปญ บริเวณกับสะพานมุนีวงศ์ และเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 1

ระเบียงภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข