ทางหลวงหมายเลข 1 (ประเทศกัมพูชา)

ทางหลวงหมายเลข 1 เป็นทางหลวงของประเทศกัมพูชา มีระยะทางทั้งสิ้น 167.10 km (103.83 mi) เชื่อมต่อระหว่างกรุงพนมเปญ ผ่านจังหวัดกันดาล จังหวัดไพรแวง และสิ้นสุดที่เมืองบาเวต จังหวัดสวายเรียง ที่พรมแดนประเทศเวียดนาม[1][2] และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามได้[3]

ทางหลวงหมายเลข 1
แผนที่ทางหลวงหมายเลข 1
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว167.1 กิโลเมตร (103.8 ไมล์)
มีขึ้นเมื่อพ.ศ. 2524–ปัจจุบัน
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทางทิศตะวันตกพนมเปญ
ปลายทางทิศตะวันออกบาเวต จังหวัดสวายเรียง

ในปี พ.ศ. 2524 กัมพูชาได้ปรับปรุงและเปิดให้บริการทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศเวียดนาม หลังจากที่ถนนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สงครามกลางเมืองกัมพูชา ทางหลวงสายนี้มีเส้นทางบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2 ที่กรุงพนมเปญ บริเวณกับสะพานมุนีวงศ์ และเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 1

ระเบียงภาพ แก้

อ้างอิง แก้