ทังโกบง (ญี่ปุ่น: 単行本) เป็นภาษาญี่ปุ่น หมายถึง หนังสือชุดหนึ่ง ซึ่งแต่ละเล่มจบในตัวไม่ต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้องกันและกัน แต่มักออกเป็นชุดอย่างนั้นเพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรม ปกติจะพิมพ์แค่เล่มเดียว แต่หากจำนวนหน้าเยอะก็อาจพิมพ์เป็นหลายเล่มแยก