ทะไลลามะ องค์ที่สอง

ทะไลลามะ องค์ที่สอง เกตวิน กยาโช (ทิเบต: དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ།, ไวลี: DGE-'dun rgya-mtsho, พินอินทิเบต: Gêdün Gyaco, "ผู้มีจิตวิญญาณมหาสมุทรรุ่งโรจน์ประเสริฐของ อัสปีรันส์") (2018 – 2084) เป็นองค์ทะไลลามะองค์ที่สอง แม้ว่าพระองค์จะไม่เป็นที่รู้จักโดยใช้พระนามว่าในช่วงพระชนม์ของพระองค์

ทะไลลามะ องค์ที่สอง
དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་
สมณนาม(ละติน)
เริ่มวาระพ.ศ. 2035
สิ้นสุดวาระพ.ศ. 2084
องค์ก่อนทะไลลามะ องค์ที่หนึ่ง
องค์ถัดไปทะไลลามะ องค์ที่สาม
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระนามเดิมเกตวิน กยาโช
ประสูติพ.ศ. 2018
ทิเบต
สิ้นพระชนม์พ.ศ. 2084
ข้อมูลอื่น