ทอมัส โคล (อังกฤษ: Thomas Cole) (1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1801 - 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1848) เป็นจิตรกรอเมริกันที่เกิดในอังกฤษผู้เป็นผู้ก่อตั้งตระกูลการเขียนแบบลุ่มแม่น้ำฮัดสัน[1]ซึ่งเป็นขบวนการทางจิตรกรรมอันสำคัญขบวนการหนึ่งของประวัติศาสตร์การเขียนภาพในสหรัฐอเมริกาที่รุ่งเรืองอยู่ราวระหว่างกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 จุดเด่นของงานเขียนของโคลในรูปแบบการเขียนแบบลุ่มแม่น้ำฮัดสันและงานของตนเองอยู่ที่ความเป็นสัจจะและรายละเอียดของภูมิทัศน์และป่าเขาของสหรัฐอเมริกาตามแนวเขียนแบบศิลปะจินตนิยม และ ศิลปะธรรมชาตินิยม

ทอมัส โคล

ระเบียงภาพ แก้

อ้างอิง แก้

  1. "School", in this sense, refers to a group of painters whose outlook, inspiration and style demonstrate a common thread, rather than a learning institution.

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ ทอมัส โคล