ทอมัสกังขา หรือ ทอมัสขี้สงสัย (อังกฤษ: Doubting Thomas) เป็นวลีที่หมายถึงผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่ได้ฟังโดยไม่ได้สัมผัสหรือเห็นหลักฐานโดยตรง หรือ คนขี้สงสัย

ความกังขาของนักบุญทอมัส” โดย คาราวัจโจ

ที่มา แก้

วลีนี้มาจากคัมภีร์ไบเบิลที่กล่าวถึงนักบุญทอมัสหนึ่งในอัครสาวกสิบสององค์ผู้ไม่เชื่อว่าพระเยซูคืนชีพจริงและต้องการสิ่งพิสูจน์ (จอห์น 20:24-29[1]) แม้ว่าคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่านักบุญทอมัสได้แตะต้องแผลของพระเยซูจริง หลังจากที่ได้เห็นพระเยซูมีชีวิตและพระเยซูอนุญาตให้แตะแผลแล้ว — ตามพระวรสารนักบุญจอห์น — นักบุญทอมัสก็มีความศรัทธาในตัวพระเยซู; เหตุการณ์นี้ทำให้นักบุญทอมัสได้รับชื่อว่า “ทอมัสผู้ศรัทธา” (Thomas the Believer)

การใช้ทางศิลปะ แก้

นอกจากจะเป็นวลีแล้ว “ความกังขาของนักบุญทอมัส” ยังใช้เป็นหัวข้อของศิลปกรรมในชุดชีวิตของพระเยซู เช่นงานเขียนของคาราวัจโจหรือเจอราร์ด ฟาน โฮนท์ฮอร์สต์

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ ความกังขาของนักบุญทอมัส