ทอม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ทอม (อังกฤษ: Tom) อาจหมายถึง

บุคคล แก้

ตัวละคร แก้

ความหมายอื่น แก้

  • ทอมบอย - ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมเป็นชาย นิยมเรียกว่าทอม
  • กลองทอม (Tom-tom drum) - ส่วนหนึ่งของกลองชุด