ทอม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ทอม (อังกฤษ: Tom) อาจหมายถึง

บุคคล

แก้

ตัวละคร

แก้

ความหมายอื่น

แก้
  • ทอมบอย - ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมเป็นชาย นิยมเรียกว่าทอม
  • กลองทอม (Tom-tom drum) - ส่วนหนึ่งของกลองชุด