ทรงคล้ายทรงกลมแบนข้าง

ทรงคล้ายทรงกลมแบนข้าง (อังกฤษ: prolate spheroid) เป็นทรงคล้ายทรงกลมที่มีแกนเชิงขั้วยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางบริเวณเส้นศูนย์สูตร ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากทรงคล้ายทรงกลมแบนขั้ว

ทรงคล้ายทรงกลมแบนข้าง

สมบัติแก้ไข

ทรงคล้ายทรงกลมแบนข้างมีพื้นที่ผิว หาได้จากสูตร

 

โดยที่   คือ ความเยื้องศูนย์กลางเชิงมุมของทรงรี   คือ ค่าความเยื้องศูนย์กลางเดิมของรูป   คือ รัศมีบริเวณขั้ว และ   คือ รัศมีบริเวณเส้นศูนย์สูตร

ปริมาตรของทรงกลมแบนข้างสามารถคำนวณได้จากสูตร