ตูอิฮาอะตากาลาอัว

ราชวงศ์ตูอิฮาอะตากาลาอัว (ตองงา: Tuʻi Haʻatakalaua) เป็นราชวงศ์ที่ปกครองจักรวรรดิตูอีโตงาร่วมกับราชวงศ์ตูอีโตงาและตูอิกาโนกูโปลู[1] ราชวงศ์ตูอิฮาอะตากาลาอัวสถาปนาขึ้นโดยพระเจ้าเกาอูลูโฟนูอาตูอีโตงาพระองค์ที่ 24 โดยแต่งตั้งพระอนุชาของพระองค์คือเจ้าชายโมอูงาโมตูอาขึ้นเป็นตูอิฮาอะตากาลาอัวพระองค์แรก[1] ราชวงศ์นี้ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือตูอีโตงาบริหารราชการแผ่นดินและปกป้องตูอีโตงาจากการถูกลอบปลงพระชนม์ซึ่งเกิดขึ้นมายาวนานหลายรัชกาล[1] อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาราชวงศ์ตูอิฮาอะตากาลาอัวเริ่มมีบทบาททางการปกครอง โดยลดอำนาจตูอีโตงาลงและเนรเทศตูอีโตงาหลายพระองค์ไปอยู่ซามัวเพื่อสร้างฐานอำนาจของตน ในช่วงต้นของคริสต์ศตวรรษที่ 17 ราชวงศ์ตูอิฮาอะตากาลาอัวได้ตั้งตำแหน่งตูอิกาโนกูโปลูเพื่อช่วยเหลือในการบริหารราชการของจักรวรรดิ โดยพระเจ้าโมอูงาโอโตงา ตูอิฮาอะตากาลาอัวพระองค์ที่ 6 แต่งตั้ง เจ้าชายงาตา พระราชโอรสองค์แรกของพระองค์อันประสูติแด่พระชายาชาวซามัวขึ้นเป็นตูอิกาโนกูโปลูพระองค์แรก[2] ซึ่งในระยะเวลาต่อมาราชวงศ์ตูอิกาโนกูโปลูจะมีอำนาจเหนือราชวงศ์ตูอิฮาอะตากาลาอัว

ตูอิฮาอะตากาลาอัว
พระราชอิสริยยศตูอิฮาอะตากาลาอัวแห่งจักรวรรดิตูอีโตงา
ปกครองจักรวรรดิตูอีโตงา
เชื้อชาติตองงา
จำนวนพระมหากษัตริย์16 พระองค์
ประมุขพระองค์แรกพระเจ้าโมอูงาโมตูอา
ประมุขพระองค์สุดท้ายพระเจ้ามูลีคีฮาอะเมอา
ช่วงระยะเวลาค.ศ. 1470 - ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18
สถาปนาค.ศ. 1470
ล่มสลายปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18
ราชวงศ์ก่อนหน้าตูอีโตงา
ราชวงศ์ถัดไปราชวงศ์ตูปู
ราชอาณาจักรตองงา

การสืบราชสมบัติในราชวงศ์ตูอิฮาอะตากาลาอัวจะไม่ได้สืบต่อจากพ่อสู่ลูกเหมือนกับตูอีโตงาและตูอิกาโนกูโปลู แต่สืบทอดผ่านการคัดสรรสมาชิกในราชวงศ์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดให้ขึ้นเป็นตูอิฮาอะตากาลาอัวพระองค์ต่อไป[1]

ดูเพิ่ม แก้

รายการอ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "Tu'i Ha'atakalaua". Palace Office. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-05-13. สืบค้นเมื่อ 20 February 2014.
  2. "Tu'i Kanokupolu". Palace Office. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-05-13. สืบค้นเมื่อ 20 February 2014.