ตูปัว ตามาเซเซ มีโอเล

(เปลี่ยนทางจาก ตูปัว ตามาเซเซ)
ตูปัว ตามาเซเซ มีโอเล

พระราชาธิบดีประมุขแห่งรัฐตูปัว ตามาเซเซ มีโอเล ทรงพระราชสมภพในปี พ.ศ. 2448 และสวรรคตในปี พ.ศ. 2506 (รวมพระชนมายุ 58 พรรษา) พระองค์เป็นพระประมุขของซามัวเคียงคู่กับพระราชาธิบดีประมุขแห่งรัฐมาลีเอตัว ตานุมาฟิลิที่ 2 อยู่ในสิริราชสมบัตินาน 2 ปี พระองค์ยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้ซามัวเป็นเอกราชจากนิวซีแลนด์ได้