ตำบลเจาทอง

ตำบลในอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย

ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เป็นตำบลที่แยกออกมาจากตำบลบ้านเจียง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ที่ตั้งแก้ไข

องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง ตั้งอยู่ที่ บ้านราษฎร์ภักดี หมู่ที่ 13 ตำบลเจาทอง ห่างจากที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล ประมาณ 1 กิโลเมตร

อาณาเขตแก้ไข

การปกครองแก้ไข

ตำบลเจาทอง เป็นตำบลที่สำคัญของอำเภอภักดีชุมพลเนื่องจาก เป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการต่างๆ ของอำเภอ เช่น ที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล สถานีตำรวจภูธรภักดีชุมพล โรงพยาบาลภักดีชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง และศูนย์ราชการที่สำคัญอื่นๆ ตำบลเจาทองมีการแบ่งเขตปกครองทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. บ้านลาดชุมพล
 2. บ้านหนองไม้แก่น
 3. บ้านเจาทอง
 4. บ้านลาดไทรงาม
 5. บ้านโนนม่วง
 6. บ้านนาอุดม
 7. บ้านซับประสิทธิ์
 8. บ้านหนองกระทุ่มทอง
 9. บ้านราษฎร์บูรณะ
 10. บ้านราษฎร์พัฒนา
 11. บ้านหนองโกทอง
 12. บ้านป่าคา
 13. บ้านราษฎร์ภักดี
 14. บ้านลาดไทรทอง

การเดินทางแก้ไข

เดินทางจากตัวเมืองชัยภูมิ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 225 ชัยภูมิ-นครสวรรค์ พอถึงจุดบริการนักท่องเที่ยวเขาพังเหย ก็จะเข้าเข้าสู่เขตตำบลเจาทอง เดินทางจากเพชบูรณ์ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 225 ชัยภูมิ-นครสวรรค์ พอถึงป้อมยามตำรวจ ตำบลวังทองเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 2359 พอถึงบ้านนาอุดมก็เข้าเขตตำบลเจาทอง