ตำบลห้วยสำราญ (อำเภอขุขันธ์)

ตำบลในอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

ตำบลห้วยสำราญ เป็นตำบลหนึ่งใน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตำบลที่แยกตัวออกมาจากตำบลห้วยเหนือ โดยมีบ้านแทรงเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดในตำบลห้วยสำราญเนื่องจากมีการค้นพบเจดีย์โบราณ[1]

ตำบลห้วยสำราญ
อักษรไทยตำบลห้วยสำราญ
อักษรโรมันTambon Huai Sam Ran
จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภออำเภอขุขันธ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด31 ตร.กม. (12 ตร.ไมล์)
ประชากร (-)
 • ทั้งหมด5,385 คน
 • ความหนาแน่น107 คน/ตร.กม. (280 คน/ตร.ไมล์)
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ภูมิศาสตร์แก้ไข

ตำบลห้วยสำราญ เป็นตำบลใน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อาณาเขต ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประกาศวันที่ 8 สิงหาคม 2540 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 69 ง ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2540 มีเนื้อที่ประมาณ 42.40 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขต ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางลำห้วยสำราญ เหนือทำนบดิน บริเวณพิกัด VB 038290 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านถนนสายบ้านชะนำ-บ้านอังกุล บริเวณพิกัด VB 056288 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านลำห้วยตึ๊กชู บริเวณพิกัด VB 063286 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทุ่งนาถึงถนนสายบ้านจี-บ้านแทรง บริเวณพิกัด VB 112280 ตัดผ่านถนนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านคลองส่งน้ำ บริเวณพิกัด VB 125285 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สิ้นสุดที่หลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ด้านทิศตะวันตก บริเวณพิกัด VB 135289 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร
  • ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโสน ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ริมห้วยเหนือด้านทิศตะวันตก บริเวณพิกัด VB 124249 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตัดผ่านทางเกวียนสายบ้านก่อ-บ้านราษีพัฒนา บริเวณพิกัด VB 116243 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านทางเกวียนสายบ้านก่อ-บ้านบุตาฮี บริเวณพิกัด VB 101234 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักไม้แก่น บริเวณพิกัด VB 093203 ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่านถนนสายบ้านราษีพัฒนา-บ้านโสน บริเวณพิกัด VB 080236 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดผ่านทางเกวียนสายบ้านโสน-บ้านคะนาสามัคคี บริเวณพิกัด VB 068242 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่านห้วยตึ๊กชู บริเวณพิกัด VB 061244 ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่านห้วยธาตุ บริเวณพิกัด VB 021252 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสิ้นสุดที่ฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยสำราญ บริเวณพิกัด VB 024253 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 11 กิโลเมตร
  • ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่นริมคลองส่งน้ำด้านทิศตะวันตก บริเวณพิกัด VB 135289 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านถนนสายบ้านห้วย-บ้านแทรง บริเวณบล็อกคอนเวอส บริเวณพิกัด VB 127267 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สิ้นสุดที่หลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ริมห้วยเหนือด้านทิศตะวันตก บริเวณพิกัด VB 124249 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 4.5 กิโลเมตร
  • ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยสำราญ บริเวณพิกัด VB 024253 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปตามลำห้วยสำราญ ไปสิ้นสุดที่กึ่งกลางลำห้วยสำราญด้านทิศเหนือทำนบดิน บริเวณพิกัด VB 038290 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 4.5 กิโลเมตร

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับเนินเขา

การปกครองแก้ไข

ตำบลห้วยสำราญประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน คือ

ประชากรแก้ไข

จำนวนประชากรทั้งหมด 5,459 คน แยกเป็น ชาย 2,748 คน หญิง 2,711 คน จำนวนครัวเรือน 1,245 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2558)

อาชีพของตำบลแก้ไข

ประชากรในตำบลห้วยสำราญส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ค้าขาย และ หัตถกรรมจักสาน ทอผ้า โดยเฉพาะที่ บ้านหนองก๊อก หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยสำราญ ประดิษฐ์ ผอบ ทำจากใบตาล ส่งออกต่างประเทศ[2]

อ้างอิงแก้ไข