ตำบลห้วยบง (อำเภอเมืองชัยภูมิ)

ตำบลในอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประเทศไทย

ตำบลห้วยบง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 20 กิโลเมตร ปัจจุบันพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

ตำบลห้วยบง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Huai Bong
ตำบลห้วยบงตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ
ตำบลห้วยบง
ตำบลห้วยบง
ที่ตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลห้วยบงตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลห้วยบง
ตำบลห้วยบง
ตำบลห้วยบง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ตำบลห้วยบงตั้งอยู่ในประเทศไทย
ตำบลห้วยบง
ตำบลห้วยบง
ตำบลห้วยบง (ประเทศไทย)
พิกัด: 15°50′58″N 102°10′08″E / 15.849379°N 102.168848°E / 15.849379; 102.168848
ประเทศไทย
จังหวัดชัยภูมิ
อำเภอเมืองชัยภูมิ
พื้นที่
 • ทั้งหมด50.48 ตร.กม. (19.49 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด7,949 คน
 • ความหนาแน่น157.46 คน/ตร.กม. (407.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 36000
รหัสภูมิศาสตร์360115
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
ประเทศ ไทย
จังหวัดชัยภูมิ
อำเภอเมืองชัยภูมิ
การปกครอง
 • นายกอุดร คณาจันทร์
รหัส อปท.06360118
ที่อยู่ที่ทำการเลขที่ 248 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์0-4412-1111
เว็บไซต์www.huaybong.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อาณาเขตแก้ไข

 • ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาเสียว (อำเภอเมืองชัยภูมิ) และตำบลห้วยไร่ (อำเภอคอนสวรรค์)
 • ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกุดตุ้ม (อำเภอเมืองชัยภูมิ)
 • ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลลาดใหญ่ (อำเภอเมืองชัยภูมิ) และตำบลหนองขาม (อำเภอคอนสวรรค์)
 • ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโพนทอง และตำบลกุดตุ้ม (อำเภอเมืองชัยภูมิ)

การปกครองแก้ไข

ตำบลห้วยบง แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน[1] คือ

 • หมู่ที่ 1 ห้วยหว้า
 • หมู่ที่ 2 ห้วยบงเหนือ
 • หมู่ที่ 3 ห้วยบงใต้
 • หมู่ที่ 4 ม่วงเงาะ
 • หมู่ที่ 5 หนองโมง
 • หมู่ที่ 6 หินกอง
 • หมู่ที่ 7 หนองหิน
 • หมู่ที่ 8 หนองสระแบง
 • หมู่ที่ 9 ยางบง
 • หมู่ที่ 10 น้อย
 • หมู่ที่ 11 หนองไม้งาม
 • หมู่ที่ 12 ห้วยหว้าเหนือ
 • หมู่ที่ 13 หนองชุมแสง
 • หมู่ที่ 14 ห้วยหว้าใต้

สถานที่สำคัญแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหว้า
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหิน
 • โรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านห้วยหว้า (โรงเรียนขยายโอกาส)
  • โรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ (โรงเรียนขยายโอกาส)
  • โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้
  • โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ
  • โรงเรียนบ้านหินกอง

การศาสนาแก้ไข

 • วัด จำนวน 7 แห่ง
 • โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง

การสาธารณสุขแก้ไข

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยบงเหนือ

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] ข้อมูลประชากร ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ธันวาคม 2564) .จาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย