ตำบลหนองฉลอง

ตำบลในอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย

ตำบลหนองฉลอง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอขุขันธ์ มีพื้นที่ทั้งหมด 15,745 ไร่ เดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของนิคมสร้างตนเองปรือใหญ่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยแยกออกจากตำบลห้วยใต้และตำบลนิคมพัฒนา

ตำบลหนองฉลอง
อักษรไทยตำบลหนองฉลอง
อักษรโรมันTambon Nong Chalong
จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ
อำเภออำเภอขุขันธ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด22.00 ตร.กม. (8.49 ตร.ไมล์)
ประชากร (2555)
 • ทั้งหมด3,890
 • ความหนาแน่น176.81 คน/ตร.กม. (457.9 คน/ตร.ไมล์)
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตำบลหนองฉลลองตั้งอยู่ทางตอนกลางของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยเหนือ ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์

การปกครองแก้ไข

ตำบลหนองฉลองแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านนิคมซอย 1
 • หมู่ที่ 2 บ้านนิคมซอย 2
 • หมู่ที่ 3 บ้านนิคมซอย 3
 • หมู่ที่ 4 บ้านนิคมซอย 4
 • หมู่ที่ 5 บ้านตรอย
 • หมู่ที่ 6 บ้านนิคมซอยกลาง
 • หมู่ที่ 7 บ้านนิคมซอยศูนย์
 • หมู่ที่ 8 บ้านนิคมหนองฉลอง
 • หมู่ที่ 9 บ้านนิคมเขตสาม สายเอก
 • หมู่ที่ 10 บ้านหนองโพธิ์

การสาธารณสุขแก้ไข

ประกอบด้วยโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง 1 แห่ง คือ

 • โรงพยาบาลขุขันธ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง คือ

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมซอยกลาง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรอย

การศึกษาแก้ไข

ประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษา 4 โรงเรียน ได้แก่

 • โรงเรียนนิคม 2 (ตชด. สงเคราะห์)
 • โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)
 • โรงเรียนนิคม 4
 • โรงเรียนบ้านตรอย

การศาสนาแก้ไข

ประกอบด้วยวัดจำนวน 2 วัด ได้แก่

 • วัดตรอยนิคม
 • วัดนิคมสายเอก

การคมนาคมแก้ไข

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (สีคิ้ว-อุบลราชธานี)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 (ศรีสะเกษ-ขุขันธ์)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2157 (ขุขันธ์-โคกตาล)

ความปลอดภัยแก้ไข

 • เป็นที่ตั้งของสถานีตำรวจภูธรปรือใหญ่ ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลปรือใหญ่ นิคมพัฒนา หนองฉลอง ตาอุด และศรีตระกูล

สถานที่สำคัญอื่นๆแก้ไข

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3
 • สำนักงานเกษตรอำเภอขุขันธ์
 • วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์