ตำบลป่าคา

ตำบลในอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ประเทศไทย

ตำบลป่าคา เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของตัวอำเภอ และมีพื้นที่ทอดยาวจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก

ตำบลป่าคา
อักษรไทยตำบลป่าคา
อักษรโรมันTambon Pa Kha
จังหวัดน่าน
อำเภอท่าวังผา
พื้นที่
 • ทั้งหมด137.87 ตร.กม. (53.23 ตร.ไมล์)
ประชากร (2553)
 • ทั้งหมด5,034 คน[1]
 • ความหนาแน่น36 คน/ตร.กม. (90 คน/ตร.ไมล์)
รหัสภูมิศาสตร์550602
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งแก้ไข

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การปกครองส่วนภูมิภาคแก้ไข

แบ่งการปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่

  • หมู่ 1 บ้านฝายมูล
  • หมู่ 2 บ้านต้นฮ่าง
  • หมู่ 3 บ้านสบย่าง
  • หมู่ 4 บ้านหนองม่วง
  • หมู่ 5 บ้านหนองบัว
  • หมู่ 6 บ้านดอนแก้ว
  • หมู่ 7 บ้านสบขุ่น

การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข

แบ่งการปกครองเป็น 1 องค์การบริหารส่วนตำบล คือ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลป่าคาทั้งหมด

สถานที่สำคัญแก้ไข

  • วัดหนองบัว

อ้างอิงแก้ไข